เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมต้อนรับท่าน ผอ.มนูญ  ศรีสนาม เนื่องในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเมืองสุวรรณภูมิ และยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ คือ คุณครูเสาวลักษณ์ พรมสอน