Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

ข้อมูลทั่วไป

มาร์ชเมืองสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม

     เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมต้อนรับท่าน ผอ.มนูญ  ศรีสนาม เนื่องในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเมืองสุวรรณภูมิ และยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ คือ คุณครูเสาวลักษณ์ พรมสอน