หน้าแรก

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นางพิสมัย กิตติวัฒนพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นายประยุทธ แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ และคณะกรรมการ ได้ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 จำนวน 2 คน คือ นายสงคราม  เนตรโสภา และนายชาญวิทย์ สืบชมภู

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานเปิดในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเค้าโครงการวิจัยและเอกสารประกอบการวิจัย  ในโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2 ปี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ณ ห้องประชุมพนมวรินธร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2561 โดยมี  ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นางพิสมัย กิตติวัฒนพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นายประยุทธ แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะครูผู้เข้าร่วมการอบรม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จำนวน 272 คน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถวายป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพพยวรางกูร "ยุวพุทธ ยุวธรรม นำร่มเย็น" วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดทุ่งลัฏฐิวัน ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดย เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิร่วมกับวัดทุ่งลัฏฐิวัน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ศน.ดร.สวาสฎิพร  แสนคำ มานิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาครูต้นแบบภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สพฐ. คุณครูอัมพา  ลาอินทร์  ณ  ศูนย์PEER โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โดยมีท่าน ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นางพิสมัย กิตติวัฒนพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ส.ต.ต.ด.ร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่ไปสร้างชื่อเสียงด้านการกีฬา ในการแข่งขันเทควันโด E-SAN TAEKWONDO LEAGUE สนามที่ 1 สกลนคร จำนวน 2 คน ดังนี้
     1. ด.ญ.สุจินันท์ จันทร์ดา ชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในรุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
     2. ด.ช.โกเมศ ท่าน้ำเที่ยง ชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในรุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี ชายน้ำหนักไม่เกิน 28 กก.