หน้าแรก

เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560 ที่ผ่าน นายอุดมการณ์ หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นำคณะครูและบุคลกรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 โดยจัดขบวนแห่บั้งไฟอย่างสวยงามโดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นายสมศักดิ์  สอนสนาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม