หน้าแรก

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายประยุทธ แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 25ุ60 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ทั้งยังเป็นกระบวนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งคณะครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และ คัดกรองนักเรียน พร้อมรายงานผลการเยี่ยมบ้านให้ผู้บริหารทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก่นกระโทก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ระดับประเทศ ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอุดมการณ์ หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ และคณะครู ร่วมเดินทางไปให้กำลังใจในการแข่งขันกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางนัฏฐิกา เรืองวงษ์งาม ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ และคณะ เข้ารับป้ายประกาศเกียรติคุณ ดังกล่าว ณ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

  

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก รอบชุมชนในอำเภอสุวรรณภูมิ นำโดย นายอุดมกาณ์ หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ คณะครู และนักเรียน และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันถวายความอาลัยต่อรัชกาลที่ 9 และร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 10