หน้าแรก

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินนำนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปืที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับศูนย์เครือข่าย ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี ส.ต.ต.ดร.นปดล  นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ และคณะครูผู้ฝึกสอนไปให้กำลังใจนักเรียน ผลการแข่งขันในครั้งนี้ปรากฏว่า โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ชนะทุกรายการ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ส.ต.ต.ดร.นปดล  นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ และคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณที่ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ และผู้ปกครองได้ให้ความเอาใจใส่ในการประชุมครั้งนี้

ด้วยโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ทำหน้าที่ ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยประจำโรงเรียน 
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 096 6870650 , 081 7682916 คลิกอ่านรายละเอียดการรับสมัคร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ โดยมี ส.ต.ต.ดร.นปดล  นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ และคณะผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน และเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งจะมาถึงในวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ส.ต.ต.ดร.นปดล  นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ และคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพรัก อ่อนน้อมถ่อมตนของลูกศิษย์ เลือดน้ำเงิน - เหลือง ทุกคน