นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน (Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน (Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน (Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว เขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) ปี พ.ศ.2561 วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2561 ณ.โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงผลงานตามโครงการพุทธจริยคุณ "มารยาทงามอย่างไทย มีใจอาสา สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

View the embedded image gallery online at:
http://msw.ac.th/71-symposium#sigFreeId1665981bc2