กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับสำนักงานพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 2 โครงงาน ได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปืที่ 1-3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ หอประชุมทุ่งกุลา สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลปรากฏว่า ระดับชั้นประถมศึกษาปืที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปืที่  4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

View the embedded image gallery online at:
http://msw.ac.th/69-2-4#sigFreeIdb1836f28f5