นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ.....ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นายประยุทธ แสงสวัสดิ์ นางพิสมัย กิตติวัฒนพล รองผู้อำนวยโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมพนม-วรินธร 

View the embedded image gallery online at:
http://msw.ac.th/67-2018-08-10-09-46-25#sigFreeId6947ba487c