ประมวลภาพกิจกรรม

เขียนโดย Super User

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางนัฏฐิกา เรืองวงษ์งาม ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ และคณะ เข้ารับป้ายประกาศเกียรติคุณ ดังกล่าว ณ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 

View the embedded image gallery online at:
http://msw.ac.th/2017-06-06-07-39-28#sigFreeIdaf4dadc67e

เขียนโดย Super User

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

ชื่อ - สุกล ตำแหน่ง วิทยฐานะ เบอร์โทรศัพท์
ส.ต.ต.ดร.นปดล  นพเคราะห์ ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 081-768-2916
นายประยุทธ แสงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 088-313-9938
นางพิสมัย กิตติวัฒนพล รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 098-607-8935