เพลงมาร์ช ม.สว.

เขียนโดย Super User

เพลงมาร์ช ม.สว.
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิคุ้มเหย้า  มีเรื่องราวยาวนานทางการศึกษา
หนึ่งร้อยปีที่ภาคภูมิ ร้อยใจศรัทธา อาคารปั้นหยา ทรงคุณค่าสง่างาม
เหลืองน้ำเงิน เข้มข้นในคุณความดี สามัคคี รักศักดิ์ศรีมีคุณธรรม
มุ่งสู่สากล เราทุกคนก้าวเป็นผู้นำ เลื่องระบือนาม สุวรรณภูมิยิ่งใหญ่
** ม.สว.ตามรอยพ่อปรัชญาพอเพียง เราร้อยเรียง คุณภาพดีมีวินัย
ร่มเย็น เน้นคุณธรรม ประจำใจ โรงเรียนใหญ่ชื่อเกริกไกรในปฐพี
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิคุ้มหล้า การศึกษา วิชาการเด่นดี
มารยาทงาม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ม.สว.นี้เก่งดี มีความสุขใจ